Universidad de Zaragoza

  v. 0.1
Segunda lengua II (catalán)
CÓDIGO:28067
Graduado en Filología Hispánica [plan nuevo]
Facultad de Filosofía y Letras, Zaragoza

Curso: 1
Carácter: Formación Básica
--

LISTADO DE LA BIBLIOGRAFIA: [BB-Bibliografía Básica / BC-Bibliografía Complementaria]

Enlace al libro en Alcorze BB Diccionari castellà  - català  / presentació d'Antoni Dalmau ; proleg de Manuel Seco ; cap de redacció, Josep Torras i Rodergas ; redactors, Maria Llopis i Freixas [et al.] ; col.laboradors, Xavier Carrasco i Nualart [et al.] . 3a. ed., 1a. reimp. Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 1999
Enlace al libro en Alcorze BB Diccionari de la llengua catalana / Institut d'Estudis Catalans . Barcelona : Edicions 62, 1995
Enlace al libro en Alcorze BB Mas, Marta/Vilagrasa Grandia, Albert. Veus 1. Curs comunicatiu de català. Llibre del alumne. Barcelona : Publicacions de l’Abadia de Montserrat , 2011
Enlace al libro en Alcorze BB Ruaix i Vinyet, Josep. Català  fà cil : curs bà sic per a catalanoparlants / Josep Ruaix i Vinyet . 10a. ed. act. Moià  : El autor, 1993
Enlace al libro en Alcorze BB Veus : curs comunicatiu de català . 1, Llibre d'exercicis i gramà tica / Marta Mas Prats, Albert Vilagrasa Grandia (coordinació) ; Nuria Bastons Vilallonga ...[et al.] . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 201
Enlace al libro en Alcorze BB Xuriguera, Joan Baptista. Els verbs conjugats / Joan Baptista Xuriguera . 9ª ed. Barcelona : Claret, [2008]

RELACION DE PROFESORES:
Moret Oliver, María Teresa

Si quiere copiar el enlace a esta asignatura haga clic con el botón derecho en esta URL

Ver en formato texto